Δάση, οικισμοί και η ευθύνη του Κράτους

Η πολεοδομική αταξία και τα δάση Η χωροταξική και πολεοδομική ακαταστασία της χώρας οφείλεται, εν πολλοίς, στην πολυνομία και στη νομική παλινδρόμηση της Πολιτείας. Στην περίπτωση των δασικών [...]