Σχόλιο επί του ν/σ Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Το παρόν κείμενο υποβλήθηκε ως σχόλιο-παρέμβαση επί του Άρθρου 48 του νομοσχεδίου "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ", κατά τη Δημόσια Διαβούλευσή του (www.opengov.gr). Οι ρυθμίσεις που επιχειρούνται με το παρόν [...]