ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016

Παρατηρήσεις-Σχόλια.(1) Ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα. Με βάση αυτή τη [...]