Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495, Σύντομες Πληροφορίες

Α.    Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλαδή μετά την 3/11/17) και έχει ως [...]