ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Για τους αναμενόμενους εδώ και πολύ καιρό δασικούς χάρτες (Δ.Χ.) πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις.  Υπάρχουν σημεία τα οποία ενώ είναι σαφή στην σχετική Νομοθεσία, δεν είναι καθόλου [...]