Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο στον Άγ.Στέγανο.

Μελέτη-Επίβλεψη: 2007-2008