Για τους αναμενόμενους εδώ και πολύ καιρό δασικούς χάρτες (Δ.Χ.) πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις.  Υπάρχουν σημεία τα οποία ενώ είναι σαφή στην σχετική Νομοθεσία, δεν είναι καθόλου γνωστά στους περισσότερους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με τον Ν.3889/10 άρθρο 23, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται σήμερα με το Ν.4389/16, στους αναρτώμενους Δ.Χ. εμφανίζονται χωρίς χαρακτηρισμό όλες οι περιοχές που καλύπτονται από πόλεις (Σχέδια Πόλης) και οικιστικές περιοχές (Οικισμοί) με ήδη καθορισμένα όρια ή οικιστικές περιοχές χωρίς καθορισμένα όρια (οικιστικές πυκνώσεις) που καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 34844/11-7-16.  Στη φάση που εξελίσσεται σήμερα, οι Δ.Χ. που αναρτώνται επί της ουσίας αφορούν αποκλειστικά στις περιοχές που είναι ΕΚΤΟΣ των πόλεων και των οικιστικών περιοχών όπως προαναφέρθηκαν.

Επί της ακολουθούμενης διαδικασίας παρατηρείται ΑΣΥΝΕΠΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ Δ.Χ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΥΣ, αφού σχεδόν όλα τα περιγράμματα των οικιστικών περιοχών εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ θα έπρεπε αποκλειστικά να περιγράφονται οι περιοχές με τρία διαφορετικά χρώματα, συγκεκριμένα με πορτοκαλί χρώμα οι περιοχές των Σχεδίων Πόλεων και των Οικισμών που έχουν εγκριθεί με βάση συγκεκριμένα Προεδρικά Διατάγματα (της 1-12- 1979, της 13-3-1981 και της 3-5-1985), με κίτρινο χρώμα  όλοι οι άλλοι οικισμοί της χώρας που διαθέτουν εγκεκριμένα όρια με διατάξεις από την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργικές ή Νομαρχιακές Αποφάσεις κλπ), και, τέλος, με ιώδες χρώμα οι οικιστικές πυκνώσεις που τα όρια τους καθορίζονται για πρώτη φορά, με σχετική απόφαση από την Κεντρική Διοίκηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το ότι, σε αυτήν τη φάση δεν  θα γίνουν χαρακτηρισμοί από τα Δασαρχεία μέσα σε καμιά από τις ανωτέρω οικιστικές περιοχές, είναι σημαντικό οι οικιστικές περιοχές να φαίνονται με το σωστό χρώμα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθόσον η επόμενη φάση των χαρακτηρισμών αφορά στις ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΩΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ.

Αυτή η επόμενη φάση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3889/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται σήμερα με το Ν.4389/16, θα γίνει μαζικά ανά οικιστική περιοχή με ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, με ανάλογο τρόπο με αυτόν της τωρινής ανάρτησης δασικών χαρτών. Έτσι, εντός των οικιστικών περιοχών θα γίνουν δασικοί χαρακτηρισμοί από την οικεία Δ/νση Δασών και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες από την παραλαβή των χαρτογραφικών υποβάθρων που απεικονίζονται οι περιοχές με κίτρινο περίγραμμα.

Κατά το διάστημα αυτό των 5 μηνών ή όσο οι…ελληνικές καλένδες επιβάλλουν, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε εκτάσεις κείμενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέπεται μόνο αν βεβαιώνεται από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.

Συνεπώς, σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΙΤΙΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ προαπαιτούμενο κάθε οικοδομικής άδειας είναι η σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο.