Το Τεχνικό Γραφείο μας ιδρύθηκε το 1985, σε ιδιόκτητο χώρο, στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου Αττικής, από τους διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς Μυστηλιάδη Ιωάννη και Καρβελά Αλεξάνδρα. Από το 2014, στην ομάδα εντάχθηκε και η διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Μυστηλιάδη Αναστασία. Επίσης, ως μόνιμοι συνεργάτες, συμμετέχουν, από το 2000, η Χυδήρογλου Έμυ και, από το 2003, η Κοζύρη Μαρία, διπλ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

Στο πέρασμα των χρόνων λειτουργίας του, το γραφείο μας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο επιστημονικών συνεργατών σε διάφορους τομείς (τοπογράφοι, μηχανολόγοι κλπ), ώστε να ανταποκρίνεται υπεύθυνα και σφαιρικά σε κάθε τεχνική πρόκληση. Ταυτόχρονα, έχει ξεχωρίσει ένα σύνολο αξιόπιστων τεχνικών συνεργατών, για την εξασφάλιση της πιστής και ποιοτικής εκτέλεσης των προτεινόμενων λύσεων.

Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στο πεδίο ενός ευρέος φάσματος κτηριακών έργων, δίνοντας έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υψηλών απαιτήσεων, την άρτια μελέτη και την αυστηρή και επιμελή επίβλεψη. Παράλληλα, η μεγάλη εμπειρία και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των συντελεστών του γραφείου μας, τόσο σε επιστημονικό, όσο σε νομοθετικό και κατασκευαστικό επίπεδο, καθιστά την ομάδα μας έναν έμπιστο τεχνικό σύμβουλο καθόλη την διάρκεια ζωής ενός έργου αλλά και για την αξιολόγηση και αναβάθμιση της ακίνητης περιουσίας.

Your Content Goes Here