Τριώροφη πολυκατοικία στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου, Αττικής.

Μελέτη-Επίβλεψη: 2004-2005