Συγκρότημα αποτελούμενο από τριώροφη πολυκατοικία επί πυλωτής και μαιζονέτα, στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου, Αττικής.

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή: 2002-2004