Κατοικία σε σύγχρονο ύφος, στο Πάτημα Χαλανδρίου. Το περίγραμμα ακολουθεί μη ορθογωνικό κάνναβο, σε συμφωνία με τα λοξά όρια του οικοπέδου με το δρόμο.

Μελέτη: 2017-2018