Μονοκατοικία στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου Αττικής.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χυδήρογλου Έμυ
Μελέτη-Επίβλεψη: 2001-2003