Προσθήκη κατ’επέκταση και καθ’ύψος και προσθήκη ανελκυστήρα σε υπάρχουσα διώροφη μονοκατοικία, στη Δροσιά Αττικής.

Το αρχικό κτήριο, μια διώροφη μονοκατοικία, σε συνδυασμό με τις προσθήκες, μετατράπηκε σε τρία οροφοδιαμερίσματα. Κατά την μετατροπή αυτή, μέριμνά μας ήταν η ασφάλεια και η λειτουργικότητα καθώς και η αισθητική εναρμόνιση της προσθήκης με το υπάρχον κτήριο. Έτσι, επιτύγχαμε ένα πιο σύγχρονο αισθητικά ογκοπλαστικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, από τη φύση της μετατροπής επιβλήθηκε η κατάλληλη μέριμνα για ηχομόνωση ανά όροφο. Τέλος, σημαντικό μέρος της όλης επέμβασης αποτέλεσε η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.

Μελέτη-Επίβλεψη-Αυτεπιστασία:2008-2009