Τριώροφο κτήριο καταστημάτων και γραφείων, στο κέντρο του Αγ. Στεφάνου, Αττικής.

Μελέτη-Επίβλεψη: 2005-2007