Διώροφο κτήριο καταστημάτων και γραφείων, στην Άνοιξη Αττικής.

Ο κυρίως χώρος του σχεδιάστηκε ως εκθεσιακός χώρος (εκθέσεις αυτοκινήτων), υποστηριζόμενος από τα αντίστοιχα γραφεία και χώρους εξυπηρέτησης. Παράλληλα, στο ίδιο κτήριο στεγάζονται και ανεξάρτητα γραφεία-ιατρεία.

Μελέτη-Επίβλεψη: 1993-1995