Διώροφη κατοικία στα όρια σχεδίου της Σταμάτας. Τα μεγάλα ανοίγματα προς την πράσινη πλαγιά εξασφαλίζουν την συνέχεια των χώρων διημέρευσης με τη στεγασμένη βεράντα. Στο δεύτερο επίπεδο συγκεντρώνονται ιδιωτικοί πολυμορφικοί χώροι.

Μελέτη-Επίβλεψη: 2017-2018