Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στη Δροσιά Αττικής.

Το κτήριο σχεδιάστηκε με νεοκλασικά στοιχεία, όπως ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη, με υπόγειους χώρους στάθμευσης. Η στενότητα του οικοπέδου αποτέλεσε τη βάση για τη διερεύνηση λύσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση των υπαίθριων χώρων και του φωτισμού. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν στο έπακρο οι δεδομένες επιφάνειες που απαιτούνται για τις λειτουργίες της συγκεκριμένης κατοικίας. Με αυτή τη λογική, δημιουργήθηκε και εσωτερικό αίθριο, το οποίο διευκολύνει τη σύνδεση με τους υπαίθριους χώρους. Τέλος επιτεύχθηκε και ο φωτισμός των χώρων ακόμα και από την πλευρά της μεσοτοιχίας.

Μελέτη-Επίβλεψη: 2004-2006