Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του χώρου από τραπεζικό κατάστημα σε χώρο γραφείων συντονισμού και παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας.
Κλειδί του σχεδιασμού αποτέλεσε η επιθυμία για έναν ευχάριστο χώρο εργασίας, ο οποίος θα διασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα αλλά και την εύρυθμη συνεργασία των τμημάτων.

Μελέτη-Κατασκευή: 2021