Πρόκειται για την αδειοδότηση λειτουργίας της ζυθοποιίας Alea Brewing Co.
Πορευθήκαμε βήμα-βήμα με την παρέα της Alea, για την επιλογή και τον έλεγχο του ακινήτου. Οραματιστήκαμε μαζί τη λειτουργία του, ως μονάδα παραγωγής, αλλά, ταυτόχρονα, και χώρο διάθεσης και επιδείξεων. Φυσικά, καίριο μέλημα αποτέλεσε τόσο η άρτια αντιμετώπιση των διαδικαστικών ζητημάτων της αδειοδότησης, όσο και ο βέλτιστος σχεδιασμός και η επιμέλεια των απαραίτητων εργασιών και τροποποιήσεων στο υφιστάμενο κτίριο, ώστε να συμμορφώνεται απόλυτα στη σύγχρονη υγειονομική λογική και λειτουργικότητα.